Att smutsfiltret är rengjort.

Smutsfiltret är monterat på returledningen från elementen i anslutning till värmepumpen (C-modell med inbyggd beredare), eller inne i värmepumpen (E-modell med fristående beredare).
Stäng först av värmepumpen.

Filtret rensas genom att vrida handtaget 90°, lossa proppen med en skiftnyckel eller rörtång, ta bort segersäkringen med en spetstång och ta ut silen med fingret. Silen spolas ren med vatten och sätts tillbaka genom att momenten utförs i omvänd ordning.

Morgan LarssonComment