Att automatsäkringarna i värmepumpen inte är utlösta.

Dessa sitter innanför frontplåten. Fronten lossas genom att ta bort de två skruvarna i överkant. Om automatsäkringen löst ut pekar “vippan” neråt. Dessa återställs genom att föra säkringens “vippa” uppåt.

Morgan LarssonComment