Mina

Värme-pumpar

Oavsett vilken uppvärmning du har idag så kan vi leverera en värmepump för dig i Borås-regionen, antingen som ett komplement eller ersättning. 


 

Bergvärme, Jordvärme och Sjövärme

En bergvärmepump är utan tvekan den vanligaste varianten av berg-, mark-, sjö- och grundvattenvärmepumpar vars gemensamma namn är vätska/vattenvärmepumpar. Namnen tyder på varifrån energin som värmepumpen gör till värme och varmvatten kommer ifrån, samt hur värmen sprids.
Med en bergvärmepump från IVT minskar ofta våra kunder sina värmekostnader med hela 80 procent. Den energi som sen omvandlas till värme hämtas med den här tekniken från ett djupt borrhål på mellan 50 till 200 meter.

IVT Geo 312C och 412C

Geo 312C och 412C är varvtalsstyrda värmepumpar som är uppbyggda på det modernaste köldmediasystemet med R410C, vilket ger en betydligt effektivare drift än tidigare värmepumpar. Den dynamiska pumpstyrningen (DPC II) optimerar uppvärmningen efter husets behov och maximerar, tillsammans med lågenergi cirkulationspumpar, besparingen oavsett årstid och temperaturvariationer. Dessa innovationer gör Geo 312C och 412C till IVT:s effektivaste värmepumpar med prestanda i absolut toppklass. SCOP 5,6.

IVT PremiumLine HQ

IVT PremiumLine HQ är först i nästa generation av smarta värmepumpar. Styrsystemet är förberett med Smartgrid, vilket innebär att värmepumpen kan kopplas direkt mot den nordiska elbörsen och själv anpassa driften efter elpriset.

IVT Greenline HE

IVT Greenline HE kan producera upp till 65°C vatten, vilket gör den till den hetaste bergvärmepumpen på marknaden. HE är utrustad med den senaste generationens lågenergi cirkulationspumpar på både kalla och varma sidan. Det reducerar elförbrukningen ytterligare och ger dig ännu lägre uppvärmningskostnader.

 

 

Frånluftsvärme

Frånluftsvärmepumpar finns som standard i de flesta nybyggda hus och levererar både värme och varmvatten genom återvinning av värmen i den utgående ventilationsluften.

IVT Vent 202

Vår Vent 202 nyttjar den befintliga energin i ditt hus för att skapa värme och producera tappvarmvatten till väldigt låga priser.

IVT 840/860

Frånluftvärmepumpen IVT 840/860 är en pump som konstruerats utan kompromisser för att leva upp till de nya hårda energikrav som ställs på nya bostäder.

Luft/Vattenvärme

Luft/vattenvärmepumpar använder utomhusluften för att förse din bostad med värme och varmvatten, vilket kan sänka dina värmekostnader med så mycket som 80 procent. En luft/vattenvärmepump från IVT levererar energisnål värme, till och med när temperaturen utomhus närmar sig 20 minusgrader.

IVT AirX 400

IVT AirX är en extremt tyst luft/vattenvärmepump med varvtalsstyrd fläkt och kompressor, utvecklad för det nordiska klimatet som fortsätter att ge effektiv värme även när utomhustemperaturen närmar sig 20 minusgrader.
Teknologisk Institut i Aarhus, som har testat 54 luft/vattenvärmepumpar från 10 olika tillverkare, har kommit fram till att AirX har ett SCOP (årsvärmefaktor) på 4.8! Det är upp till 21% bättre än konkurrenterna och betyder att den sparar i genomsnitt 25 900 kronor mer än andra luftvattenvärmepumpar under livslängden.

IVT AirSplit

IVT Air Split är utvecklad för att vara ett lättinstallerad komplement som kan kopplas ihop med din befintliga ved-, pellets-, olje- eller elpanna. Den fungerar också utmärkt som en fristående lösning eller om du funderar på att skaffa solvärme i framtiden så kan den samköras med även den.

Dynamic Pump Control II (DPC II)

Den dynamiska pumpstyrningen (DPC II) optimerar uppvärmningen efter husets behov och maximerar, tillsammans med lågenergi cirkulationspumpar, besparingen oavsett årstid och temperaturvariationer.

Brine Control Management (BCM)

En patentsökt funktion för utbytesinstallationerna. En ny värmepump är effektivare än en gammal och därför så räcker det befintliga borrhålet ibland inte till. Med BCM så anpassar värmepumpen driften efter hur mycket energi borrhålet kan leverera, vilket ofta är ett ekonomiskt alternativ till att kompletteringsborra eller välja en mindre värmepump.

 

 

Luft/Luftvärme

Luft/luftvärmepumpar passar utmärkt som komplement till el-, olja- , ved- och pelletspannor eller som huvudsaklig uppvärmning i sommarstugan. Värmepumpen kan också användas för kylning på sommaren.

IVT Nordic Inverter THR-N

IVT Nordic Inverter 12THR-N har en uteffekt på hela 8,5kW och är avsedd för större fastigheter. Med ett lågt ljud och med möjlighet att drivas från ett vanligt vägguttag så är den väldigt lättplacerad och med ett SCOP på hela 5,2 så är den det självklara valet. Kompressorn är varvtalsstyrd vilket betyder att den anpassar driften efter behovet.

IVT Nordic Inverter SilverLine

IVT Nordic Inverter 12PHR-N har högst årsvärmefaktor av samtliga testade luftvärmepumpar (sep 2013), vilket betyder att den sparar mest pengar men IVT:s övriga modeller har också höga värden. Kompressorn är varvtalsstyrd vilket betyder att den anpassar driften efter behovet.

IVT Nordic Inverter PR-N

Modellen finns i 5 och 6kW-utförande med namnen 09PR-N och 12PR-N. För små välisolerade stugor och villor upp till 60-80 kvm fungerar IVT Nordic Inverter 09PR-N väldigt bra, men en viss överdimensionering rekommenderas eftersom kompressorerna är varvtalsstyrda och anpassar driften efter behovet. För normalisolerade villor upp till 150 kvm rekommenderas 12PR-N.