Att kompressorns motorskydd inte är utlöst. (Typ 2)

Denna sitter innanför frontplåten. Fronten lossas genom att ta bort
de två skruvarna i överkant.

Motorskyddet återställs genom att vrida det runda vredet medurs 90° från 0 till 1.
Orsaken är nästan alltid att en säkring är dålig eller trasig. Efter återställning skall du trycka “kvittera” i värmepumpens display.

Morgan LarssonComment