Att kompressorns motorskydd inte har löst ut. (Typ 1)

Denna sitter innanför frontplåten. Fronten lossas genom att ta bort de två skruvarna i överkant.
Typ 1 återställs genom att trycka in den svarta knappen.

Orsaken är nästan alltid att en säkring är dålig eller trasig. Efter återställning skall du trycka “kvittera” i värmepumpens display.

Morgan LarssonComment