Att huvudsäkringar och säkringar till värmepumpen är hela.

Huvudsäkringarna till ditt hus (tre st.) sitter oftast vid elmätaren.
Värmepumpens tre säkringar sitter i “proppskåpet”.

Byt alla sex säkringar eftersom det är vanligt att de ser hela ut.
Har du automatsäkringar återställs dessa genom att “vippa upp”.

Morgan Larsson