IVT Nordic Inverter 12THR-N

IVT Nordic Inverter luft/ luft-värmepumpar både värmer och kyler till mycket låg kostnad och är perfekt för dig med direktverkande el. För fritidshus är underhållsvärme vid 10°C och möjlighet till fjärrstyrning via SMS eller Android-appen IVT Total Control unika fördelar. IVT Nordic Inverter har också högst verkningsgrad när det blir rejält kallt ute och du behöver värmen som mest.

Den patenterade Ion PlasmaCluster Ion-tekniken är en aktiv luftreningsmetod som oskadliggör luftburna bakterier, virus, mögel samt allergener. Tekniken är även effektiv mot avgaser och tobaksrök.

Alla IVT Nordic Inverter luftvärmepumpar har P-märkning. Tillsammans med en 10-årig kompressorgaranti så finns det inget tryggare val på marknaden.

IVT Nordic Inverter 12THR-N har en uteffekt på hela 8,5kW och är avsedd för större fastigheter. Med ett lågt ljud och med möjlighet att drivas från ett vanligt vägguttag så är den väldigt lättplacerad och med ett SCOP på hela 5,2 så är den det självklara valet. Kompressorn är varvtalsstyrd vilket betyder att den anpassar driften efter behovet.

IVT Nordic Inverter 12THR-N kostar 23 500 kronor (24 550 kr) inklusive normalinstallation efter ROT under kampanjperioden from 1 april tom 30 september.
Kampanjen kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Normalinstallation: Monterad ”vägg/vägg” med utomhusenheten monterad på väggkonsoler. Fyra meter isolerade rör (2 rör á 4 meter), två meter plastkanal som döljer rördragningen, håltagning i en vägg, kondensavledning i självfall från inomhusenhet samt elektrisk koppling mellan enheterna ingår. Enheten ansluts till jordat vägguttag i omedelbar närhet.

Morgan Larsson