Vi kan leverera en värmepump för varje behov, oavsett ditt hus befintliga uppvärmningssystem.

Luftvärmepump är en grupp som delas in i luft/luftvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar.
Luft/luftvärmepumpar passar utmärkt som komplement till el-, olja- , ved- och pelletspannor eller som huvudsaklig uppvärmning i sommarstugan. Värmepumpen kan också användas för kylning på sommaren.
Frånluftsvärmepumpar finns som standard i de flesta nybyggda hus och levererar både värme och varmvatten genom återvinning av värmen i den utgående ventilationsluften.
Luft/vattenvärmepumpar utnyttjar utomhusluften för att ge värme och varmvatten.

Bergvärmepump är den populäraste varianten av gruppen vätska/vattenvärmepumpar. Gruppen består av berg-, mark-, sjö- och grundvattenvärmepumpar. Benämningarna står för källan till den energi som värmepumpen sedan gör till värme och varmvatten.

Oavsett om du är intresserad av en luftvärmepump eller en bergvärmepump, så kontakta oss. Vi tar fram en lösning som passar dig och ditt hus i och omkring Borås.

RSS
Facebook